postheadericon Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://p14.yum.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – Przedszkole Samorządowe Nr 14 z siedzibą pod adresem: 21-500 Biała Podlaska, ul. Łukaszyńska 34, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5371963221, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.
§ 5 Serwisy zewnętrzne
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Facebook, YouTube.
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

postheadericon NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/2022

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2021/2022. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2021 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

26 marca 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

   1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

   3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub

   4. bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach w widocznym miejscu tak aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 11/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2019 r.

TRYB ODWOŁAWCZY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

INFORMACJA O POTWIERDZENIU KRYTERIÓW USTAWOWYCH
 

postheadericon

OGŁOSZENIE

 

W dniu 20 stycznia 2021 r. w naszym przedszkolu odbędzie się

BAL KARNAWAŁOWY pod hasłem „W świecie zawodów”

 

Prosimy rodziców o przygotowanie dla dzieci (w miarę możliwości)

kostiumów nawiązujących do różnych zawodów.

Odbędzie się również sesja zdjęciowa.

postheadericon Gorące serca bialskich przedszkolaków

Bialskie przedszkolaki podarowały swoje gorące serca (galeria)

postheadericon

 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplatało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I aby w nas złośliwe jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

/ks. Jan Twardowski/

 

Niech te strofy wiersza ks. J. Twardowskiego będą naszymi świątecznymi życzeniami.

Aby w te „magiczne dni” Świąt Bożego Narodzenia

udało się rozwiązać „konflikty, powikłania”.

Aby w każdym domu w czasie tych świąt nie zabrakło dobrych uczuć,

bo są one ważniejsze niż rozmiar i obciążenie stołu.

Niech usuną się gdzieś w cień wszelkie troski, kłopoty i wątpliwości.

A Nowy Rok niech obfituje w zdrowie, dobroć,

radość i ludzką życzliwość

 

życzą

Dyrektor, Pracownicy oraz Dzieci  

Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białej Podlaskiej

 

 

postheadericon Czekamy na Święta Bożego Narodzenia

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w grupie IV „Muminki” trwają już od początku grudnia. Stworzyliśmy kalendarz adwentowy, dekorowaliśmy pierniczki, uczyliśmy się kolęd i pastorałek. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zawieszały ozdoby na świątecznym drzewku. Wszystkie przedszkolaki czekają na święta z wypiekami na twarzy 🙂

   

postheadericon Góra Grosza

Góra Grosza- drobna moneta może pomóc. Zapraszamy całą społeczność przedszkolną do   włączenia się do akcji charytatywnej.

                           

 

postheadericon Ważne wydarzenia

                                                 DZIEŃ   POSTACI  Z  BAJEK

                     Bajki odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego przedszkolaka,

a bajkowe postacie sprawiają, że świat dzieci staje się kolorowy i radosny.

W październiku obchodziliśmy w naszej grupie Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji dzieci przebrały się za swojego ulubionego bajkowego bohatera.

  W ciągu całego dnia organizowanych było wiele zabaw, których motywem przewodnim były bajki. Dzieci słuchały fragmentów popularnych bajek, rozwiązywały zagadki, rebusy, kolorowały bajkowych bohaterów. Nie zabrakło również zabaw i tańców przy muzyce.

 

                                                                               DZIEŃ  JEŻA

               Jeże towarzyszą nam od najmłodszych lat dzieciństwa  w bajkach, w wierszach, w książeczkach, dlatego też przedszkolaki z grupy VI postanowiły włączyć się w obchody Dnia Jeża, tego  kolczastego, sympatycznego ssaka. Dzieci dzięki wysłuchanej pogadance poszerzyły swoją wiedzę na temat życia jeży w ich naturalnym środowisku. Bawiły się w zabawy, których bohaterem jest jeż: „Idzie, idzie jeż, ten kolczasty zwierz”, „Na dywanie siedzi jeż”. Wykonały dużego papierowego jeża, który ozdobił nasz kącik przyrody.

 

                                                           WIZYTA  ŚWIĘTEGO  MIKOŁAJA

                       Dnia 4 grudnia naszą grupę odwiedził niezwykły, długo oczekiwany  gość

Mikołaj. Ubrany był w piękny, czerwony strój, miał długą, siwą brodę i worek pełny prezentów. Przyniósł  słodkie niespodzianki i piękne, kolorowe klocki o których marzyły dzieci. Mikołaj z wielką radością wysłuchał śmiesznego wierszyka wyrecytowanego przez  dzieci i wesołej piosenki przygotowanej specjalnie dla Niego. Dzieci obiecały, że będą grzeczne przez cały rok, aż do jego następnej wizyty. Szkoda tylko, że tak wspaniały gość odwiedza nas tak rzadko, tylko raz w roku.

 

 

 

 

 

postheadericon Oddział VI 5 -6 latki „Skrzaty”

 

         W roku szkolnym 2020/2021  w naszej grupie realizujemy kilka programów edukacyjnych.  Oto one:

 1. „Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździor.

Program został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno- moralny, czy wytyczne ustawowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie stanowił podstawę do planowania codziennej pracy pedagogicznej z dziećmi. Jest to program przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat czyli w wieku przedszkolnym.

 1. „Poznajemy zawody, czyli zawodowy zawrót głowy” program preorientacji zawodowej dla dzieci 5-6 letnich – autor Renata Jaszczuk.

Proponowany program pozwoli dzieciom poznać w prosty i praktyczny sposób zagadnienie preorientacji zawodowej, zgłębić tematykę wartości poszczególnych zawodów.

Cele programu: wdrażanie dzieci do szanowania pracy ludzi w różnych zawodach, tworzenie możliwości kontaktu z przedstawicielami różnych zawodów, zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas spotkań i wizyt w  instytucjach, rozumienie zagrożeń i przyswajanie zasad zachowania się w obliczu niebezpiecznych sytuacji, poszerzanie zasobu słownictwa o nowe wyrażenia dotyczące określonego zawodu, kształtowanie umiejętności skupiania uwagi, przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób nieznanych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci, rozwijanie kreatywności dzieci, umiejętności układania i zadawania pytań, poszerzenie współpracy przedszkola poprzez włączenie w życie przedstawicieli społeczności lokalnej.

Podczas realizacji programu nie zabraknie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych zawodów.

 1. „Piękna Nasza Polska Cała” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.
 2. „Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej.

Jest to program profilaktyki tytoniowej, który adresowany jest do dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy dzieciach, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym papierosowy. Treści programu realizowane będą w pięciu zajęciach warsztatowych: „Co i dlaczego dymi”, „Jak się czuję , gdy dymi papieros”?, „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy”?, „Jak unikać dymu papierosowego”?, „Nie pal przy mnie”.

 1. „Kolorowe czary- mary” – program rozwijający zdolności plastyczne dzieci w wieku 5-6 lat – autor Renata Jaszczuk.

Główny cel programu to wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków poprzez pobudzanie i doskonalenie zdolności manualnych oraz twórczych, projektowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających u dzieci kreatywność w zakresie działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej, w oparciu o różnorodne techniki i metody pracy. Cele szczegółowe to: rozwijanie sprawności manualnych dziecka, kształtowanie twórczej postawy dziecka, wyzwalanie kreatywności dziecięcej, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych, dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze, rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy, pobudzanie dziecka do podejmowania wyzwań poprzez kontakt z wytworami sztuki,  tworzenie warunków do samodzielnie podejmowanej działalności twórczej, odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności, zapewnienie możliwości swobody w działaniu i doboru materiału, opanowanie umiejętności operowania prostymi narzędziami, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, odkrywanie piękna dzieł malarskich poprzez obcowanie ze sztuką, przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i pomagania sobie nawzajem.

 1. „Akademia Aquafreh” Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej.

Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci,. Zadania edukacyjne mają na celu rozwijanie u dzieci potrzeby dbania o higienę jamy ustnej.

 1. „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” – Program edukacji ekologicznej – Sieć Sklepów „Biedronka”.

Program rozwijający dobre nawyki ekologiczne, ukazujący magię natury, uczący wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia.

 1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”? – Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Program przygotowany w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Cele programu: zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno – zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

postheadericon Masy plastyczne do zabawy w domu oraz na zajęciach

1.Jogurtowe farby

Składniki:

 • Jogurt naturalny
 • Barwniki spożywcze

Po wymieszaniu składników powstaną farby, którymi możemy nie tylko malować, ale również będą one jadalne!

 

2.Masa solna

Składniki:

 • 2 szklanki mąki
 • 1 szklanka zwykłej soli
 • 1 szklanka wody

Składniki mieszamy. Gdy z gotowej masy solnej stworzymy figurki lub kształty, warto pozostawić je do wyschnięcia. Potem można je również pomalować!

 

3.Śmietankowo-czekoladowy piasek

 • 3 szklanki mąki tortowej
 • 1 szklanka oleju
 • 2 łyżki kakao
 • olejek śmietankowy

Mąkę, olej i kakao dokładnie mieszamy. Na końcu dodajemy aromat śmietankowy. Tak powstała masa nie tylko jest przyjemna w zabawie, ale również przepięknie pachnie, pobudzając zmysł węchu.

 

4.Masa Żelkowa

 • 1 galaretka rozpuszczona w ciepłej wodzie
 • 1 szklanka mąki pszennej
 • 1 szklanka oleju

Składniki wymieszać. W zależności od tego, jakie będą proporcje mąki i oleju, nasza masa może zyskać nieco inną sprężystość.

 

5.Piankolina

 • klej introligatorski
 • woda
 • barwnik
 • płyn do soczewek – łyżka
 • soda oczyszczona – łyżeczka
 • kulki styropianowe

Klej mieszamy z wodą i barwnikiem. Następnie dodajemy płyn do soczewek i sodę oczyszczoną. Na koniec dodajemy styropian. Powstaje miękka, przyjemna w dotyku, niezwykle puszysta masa!

 

6.Sztuczny śnieg

 • pianka do golenia
 • 2 opakowania sody oczyszczona
 • mąkę ziemniaczana
 • żel pod prysznic

Wszystkie składniki mieszamy w misce, następnie wykładamy na tackę lub inną powierzchnię – i możemy się bawić!

 

7.Dwuskładnikowy piasek

 • mąka
 • olej

Składniki wymieszać (odpowiednie proporcje należy odnaleźć w trakcie mieszania).

 

8.Ciecz nienewtonowska

 • mąka ziemniaczana
 • woda
 • barwnik

Mieszamy składniki pamiętając, by najpierw wsypać mąkę ziemniaczaną, a potem dolać wody.

 

9.Balsamowa masa

 • Balsam do ciała
 • Mąka ziemniaczana

Składniki wymieszać.

 

10.Rosnące farby

 • jedna równa porcji soli,
 • mąki
 • oraz wody.

Te trzy składniki mieszamy razem. Powstałą masę możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. Farby “wypiekamy” w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W. Masa po wypieczeniu wysycha, twardnieje i unosi się i tworząc wielobarwny efekt spieczenia

 

Miłej zabawy!

                                                        Renata Jaszczuk