Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14: Klauzula informacyjna RODO

postheadericon Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „Rozporządzenie RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Łukaszyńska 34, 21-500 Biała Podlaska,
  e-mail: nasza.czternastka@interia.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mieczysławem Najdychorem, tel. 83 3416886, e-mail: mieczyslaw.najdychor@bialapodlaska.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Łukaszyńska 34, 21-500 Biała Podlaska wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 „Rozporządzenia RODO” i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 5. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  – prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  – prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  – prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  Realizacja powyższych Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia RODO”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING PRZEDSZKOLNY

 1. Administratorem danych osoby zarejestrowanej przez system monitoringu przedszkolnego jest Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Łukaszyńskiej 34.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: najdychor@bialapodlaska.pl
 3. Dane osobowe rejestrowane przez monitoring przedszkolny dotyczą wizerunku osoby zarejestrowanej.
 4. Monitoring stosowany jest w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola oraz ochrony mienia.
 5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z art. 108a Ustawy prawo oświatowe.
 6. Dane osób zarejestrowanych mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądy, policja).
 7. Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państw trzecich
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni, po czym zostaną nadpisane.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.