Archive for 4 września, 2021

postheadericon RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wymaganie:

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Kryteria ewaluacji:.

  1. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
  2. Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
  3. Atmosfera w przedszkolu wpływa na komfort i jakość pracy.
  4. W procesie zarządzania w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.
  5. Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań i promowania przedszkola w środowisku.

 

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk, Katarzyna Łosiewicz

 

Źródła pozyskiwania informacji:

– badanie dokumentów: programy autorskie i innowacje, plan doskonalenia nauczycieli, protokoły rad pedagogicznych i zebrań);

– sondaż diagnostyczny: kwestionariusze ankiet.

 

Lp. Przedmiot ewaluacji Wyniki ewaluacji Wnioski/rekomendacje
1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Dyrektor stwarza odpowiednie warunki do rozwoju dzieci poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej, kompetentnej i oddanej swojej pracy kadry, organizację pracy, dbanie o bezpieczeństwo, systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola. Rodzice mają możliwość wypowiadania się w sprawach związanych z życiem przedszkola. Chętnie włączają się w organizację uroczystości, przedstawień oraz wyjazdów integracyjnych. Dyrektor zapewnia warunki do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli poprzez tworzenie zespołów, organizację kursów i szkoleń, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, organizację imprez i uroczystości. Większość pracowników wysoko ocenia organizację pracy przedszkola, atmosferę, wzajemny szacunek. Część pracowników uważa, że nie są pytani o zdanie w sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do działań służących rozwojowi przedszkola np. tworzenia i modyfikacji programów, innowacji, planów pracy, doskonalenia zawodowego. Dyrektor motywuje nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych poprzez zachęcanie do stosowania aktywizujących metod pracy z dziećmi, tworzenie programów autorskich, udział w projektach edukacyjnych, akcjach charytatywnych, konkursach, wycieczkach. Przedszkole jest promowane w środowisku lokalnym poprzez fotorelacje w mediach, biuletyn przedszkolny, prezentacje swoich działań na stronie internetowej przedszkola i na profilu na Facebooku oraz udział w różnorodnych konkursach. Przeprowadzić ankietę wśród pracowników na temat spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkola w których chcieliby wyrazić swoją opinię, sugestie, propozycje zmian. Ponadto zapytać pracowników o sposoby poprawy ich samopoczucia w pracy oraz wdrożyć je w życie.