Archive for lipiec, 2015

postheadericon RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014-15

Wymaganie:

Dzieci są aktywne

 

Kryteria ewaluacji:

  1. Trafność doboru form i metod pracy rozwijających aktywność dzieci
  2. Częstotliwość stosowania metod aktywizujących
  3. Aktywny udział dzieci w zajęciach i zabawach
  4. Dzieci są samodzielne na miarę swoich możliwości
  5. Dzieci uczestniczą w akcjach charytatywnych, zbiórkach i imprezach miejskich

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk

 

Źródła pozyskiwania informacji:

– badanie dokumentów: dzienniki zajęć, plany pracy edukacyjnej, sprawozdania

– obserwacja zajęć

– badanie kwestionariuszowe – ankieta do nauczycieli,

  Czytaj »