postheadericon Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011

Obszar:

Procesy zachodzące w przedszkolu

Wymagania:

Przedszkole ma koncepcję pracy

Kryteria ewaluacji:

1. Koncepcja pracy przedszkola jest zgodna z podstawą programową
2. Koncepcja pracy przedszkola jest adekwatna do potrzeb rozwojowych wychowanków.
3. Koncepcja pracy przedszkola jest adekwatna do możliwości organizacyjnych i bazy przedszkola.
4. Rodzice zostali zapoznani z koncepcją pracy przedszkola.

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk

Działania logistyczne działań badawczych/źródła pozyskiwania informacji:

– badanie dokumentów: koncepcja pracy przedszkola, zeszyty zebrań z rodzicami, podstawa programowa
– fokus z nauczycielami

1.Przedmiot ewaluacji
Zgodność koncepcji z podstawą programową

Wyniki ewaluacji
Koncepcja pracy przedszkola jest zgodna z podstawą programową

Wnioski

2.Przedmiot ewaluacji
Uwzględnienie w koncepcji potrzeb rozwojowych wychowanków, możliwości organizacyjnych i bazy przedszkola

Wyniki ewaluacji
Koncepcja pracy przedszkola jest zbyt ogólnikowa

Wnioski
Opracowanie rozszerzonej koncepcji pracy przedszkola zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci i możliwościami organizacyjnymi

3.Przedmiot ewaluacji
Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola

Wyniki ewaluacji
Rodzice zostali zapoznani z koncepcją pracy przedszkola na zebraniach grupowych

Wnioski
Rozszerzyć sposoby zapoznania rodziców z koncepcją pracy przedszkola

Obszar:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

Kryteria ewaluacji:
1. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie
2. W przedszkolu upowszechniany jest model właściwych zachowań
3. Podejmowane są działania mające na celu eliminowanie zagrożeń
4. W czasie zajęć realizowane są treści z zakresu bezpieczeństwa

Wykonawcy badania:
Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk

Działania logistyczne działań badawczych/źródła pozyskiwania informacji:
– badanie kwestionariuszowe – ankieta do rodziców,
– obserwacja zajęć,
– badanie dokumentacji – programy i plany pracy wychowawczo-dydaktycznej

1.Przedmiot ewaluacji
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu

Wyniki ewaluacji
W opinii rodziców dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, wszelkie zagrożenia są na bieżąco eliminowane

Wnioski
Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

2.Przedmiot ewaluacji
Upowszechnianie wśród dzieci modelu właściwych zachowań

Wyniki ewaluacji
Realizowane w przedszkolu programy uczą dzieci właściwych zachowań, nieprawidłowe zachowania są na bieżąco korygowane przez nauczycieli

Wnioski
Praca wychowawcza w tym zakresie wymaga kontynuacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod wychowawczych wspierających dzieci nadpobudliwe

3.Przedmiot ewaluacji
Realizacja przez nauczycieli w czasie zajęć treści z zakresu bezpieczeństwa

Wyniki ewaluacji
Realizowane są programy własne z zakresu bezpieczeństwa: „Bezpieczny dom, przedszkole, ulica”, „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, organizowane były spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, pokazy z ratownictwa medycznego i quiz „Bezpieczny przedszkolak”

Wnioski
Kontynuowanie upowszechniania treści z zakresu bezpieczeństwa.

Obszar:

Zarządzanie przedszkolem

Wymaganie:

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Kryteria ewaluacji:
1. Baza przedszkola zapewnia bezpieczne warunki pobytu wychowanków w przedszkolu.
2. Wyposażenie przedszkola jest w miarę możliwości wzbogacane.
3. Nauczyciele odpowiednio dobierają i wykorzystują pomoce dydaktyczne w czasie zajęć

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk

Działania logistyczne działań badawczych/źródła pozyskiwania informacji:

– badanie kwestionariuszowe – ankieta do rodziców,
– obserwacja zajęć.

1.Przedmiot ewaluacji
Ocena wyglądu budynku przedszkola i jego otoczenia, wyposażenia i wystroju pomieszczeń oraz czystości i estetyki

Wyniki ewaluacji
Rodzice bardzo dobrze ocenili wyposażenie i wystrój pomieszczeń oraz czystość i estetykę. Wiele uwag było natomiast pod względem wyglądu przedszkola z zewnątrz.

Wnioski
Kontynuowanie starań o pozyskanie środków na termomodernizację budynku przedszkola

2.Przedmiot ewaluacji
Wzbogacanie przedszkola w nowe sprzęty i zabawki

Wyniki ewaluacji
Wyposażenie przedszkola jest w miarę możliwości finansowych wzbogacane. Zostały zakupione nowe dywany do sal zabaw przybory do ćwiczeń gimnastycznych, tablice demonstracyjne oraz tablica i bujak na plac przedszkolny

Wnioski
W miarę możliwości i potrzeb wzbogacanie przedszkola w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne

3.Przedmiot ewaluacji
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w czasie zajęć

Wyniki ewaluacji
Nauczyciele w sposób trafny dobierają i wykorzystują różnorodne pomoce w czasie zajęć.

Wnioski

Opracował zespół ds. ewaluacji w składzie:
Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk

Skomentuj

Musisz się zalogować by dodać komentarz.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ