postheadericon

 

 

postheadericon

postheadericon

postheadericon RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wymaganie:

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Kryteria ewaluacji:.

 1. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
 2. Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
 3. Atmosfera w przedszkolu wpływa na komfort i jakość pracy.
 4. W procesie zarządzania w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.
 5. Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań i promowania przedszkola w środowisku.

 

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk, Katarzyna Łosiewicz

 

Źródła pozyskiwania informacji:

– badanie dokumentów: programy autorskie i innowacje, plan doskonalenia nauczycieli, protokoły rad pedagogicznych i zebrań);

– sondaż diagnostyczny: kwestionariusze ankiet.

 

Lp. Przedmiot ewaluacji Wyniki ewaluacji Wnioski/rekomendacje
1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Dyrektor stwarza odpowiednie warunki do rozwoju dzieci poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej, kompetentnej i oddanej swojej pracy kadry, organizację pracy, dbanie o bezpieczeństwo, systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola. Rodzice mają możliwość wypowiadania się w sprawach związanych z życiem przedszkola. Chętnie włączają się w organizację uroczystości, przedstawień oraz wyjazdów integracyjnych. Dyrektor zapewnia warunki do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli poprzez tworzenie zespołów, organizację kursów i szkoleń, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, organizację imprez i uroczystości. Większość pracowników wysoko ocenia organizację pracy przedszkola, atmosferę, wzajemny szacunek. Część pracowników uważa, że nie są pytani o zdanie w sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do działań służących rozwojowi przedszkola np. tworzenia i modyfikacji programów, innowacji, planów pracy, doskonalenia zawodowego. Dyrektor motywuje nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych poprzez zachęcanie do stosowania aktywizujących metod pracy z dziećmi, tworzenie programów autorskich, udział w projektach edukacyjnych, akcjach charytatywnych, konkursach, wycieczkach. Przedszkole jest promowane w środowisku lokalnym poprzez fotorelacje w mediach, biuletyn przedszkolny, prezentacje swoich działań na stronie internetowej przedszkola i na profilu na Facebooku oraz udział w różnorodnych konkursach. Przeprowadzić ankietę wśród pracowników na temat spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkola w których chcieliby wyrazić swoją opinię, sugestie, propozycje zmian. Ponadto zapytać pracowników o sposoby poprawy ich samopoczucia w pracy oraz wdrożyć je w życie.

 

 

 

 

postheadericon

postheadericon Witamy w nowym roku szkolnym 2021/22

Bardzo miło i serdecznie witamy Wszystkich Przedszkolaków Ich Rodziców po wakacjach. Mamy nadzieję, że  wracamy z nową energią. Szczególnie serdecznie uśmiechamy się do Muchomorków. Życzymy, aby szybko zaadoptowały się w naszej placówce. Rodzicom jak najwięcej powodów do dumy ze swoich pociech. 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 i kadra

 

Dzieci Macha Ich Ręki Z Uśmiechem Ilustracja Wektor - Ilustracja złożonej z dzieciak, grupa: 128297401

postheadericon

postheadericon WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

 • Kapcie w woreczku z materiału (podpisany woreczek i kapcie)
 • Ręcznik mały (z wieszakiem, podpisany)
 • Serwetki (1 op.)
 • Chusteczki higieniczne wyciągane (3 pudełka)
 • Chusteczki nawilżane ( 3 op.) – dotyczy dzieci 3 i 4 letnich z  I, II i III, dzieci z 5-6 letnie z grupy IV,V i IV – 1 opakowanie
 • Pidżama, worek na pościel, duży koc, duża poszwa, mała poduszeczka (podpisane) – dotyczy dzieci 3 letnich z gr. I

 

 

postheadericon Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Wymaganie:

Wpływ współpracy ze środowiskiem lokalnym na rozwój edukacyjny dzieci.

 

Kryteria ewaluacji:.

– Zakres i jakość współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym;

– Zgodność form i zakresu współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym z oczekiwaniami dzieci i rodziców;

– Wpływ współpracy placówki z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym na rozwój dzieci;

Wykonawcy badania:

Zespół ds. ewaluacji w składzie: Mirosława Krzyżanowska, Elżbieta Kaliszewska, Renata Jaszczuk, Katarzyna Łosiewicz

 

Źródła pozyskiwania informacji:

– badanie dokumentów: dzienniki zajęć, zgłoszenia do przedsięwzięć organizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym, rejestr wyjść, karty wycieczek, dyplomy;

– sondaż diagnostyczny: kwestionariusze ankiet.

 

Lp. Przedmiot ewaluacji Wyniki ewaluacji Wnioski
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym ma korzystny wpływ na rozwój edukacyjny dzieci. Nauczyciele podejmowali działania na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym w formie: imprez, wycieczek, zajęć edukacyjnych, konkursów, akcji charytatywnych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Powyższe działania realizowane były we współpracy z następującymi instytucjami: ECKiW w Roskoszy, Policją, AWF w Warszawie Filia Biała Podlaska, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, BCK, Miejską Biblioteką Publiczną, Caritas, Domem Pomocy Społecznej w Kozuli, Parkiem Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”, Schroniskiem dla zwierząt „Azyl”, Urzędem Skarbowym. Zarówno nauczyciele jak i rodzice zauważają wpływ tej współpracy na rozwój edukacyjny dzieci. W wyniku współpracy ze środowiskiem lokalnym dzieci odnoszą następujące korzyści:

– rozwijają zainteresowania, są otwarte, kreatywne;

– poszerzają wiadomości i umiejętności;

– kształtują postawy społeczne;

– zwiększają poczucie własnej wartości;

– uwrażliwiają na potrzeby innych, uczą się empatii;

– uczestniczą w procesie integracji ze środowiskiem;

– kształtują umiejętność kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej;

– mają możliwość zaprezentowania swojej wiedzy, umiejętności;

– mają możliwość pokonywania nieśmiałości, stresu, uczą się pewności siebie.

Kontynuować dotychczasową współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz nawiązać współpracę z zakładami pracy w ramach poznawania świata zawodów.

 

 

 

postheadericon Procedury pomocy i bezpieczeństwa.

Procedura – bezpieczeństwo na placu zabaw

Procedura – wystąpienie objawów chorobowych

Procedura – pierwsza pomoc przedmedyczna