Aktualności

postheadericon Wakacje

WSZYSTKIM NASZYM PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM ŻYCZYMY SŁONECZNYCH, RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI. SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW DO DOMU, A 1 WRZEŚNIA RADOSNEGO SPOTKANIA W NASZYM PRZEDSZKOLU.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz kadra

 

Letnie wakacje na plaży Plakaty na ścianę • Plakaty obraz, rysunek ...

postheadericon Informacja

 

postheadericon Dzień Dziecka.

Wszystkim naszym kochanym Przedszkolakom i absolwentom w Dniu Dziecka dużo uśmiechu, radości i wspaniałej przyszłości

składa Dyrektor Przedszkola oraz kadra

 

Znalezione obrazy dla zapytania tańczące dzieci rysunek | Rysunek ...

postheadericon 100. rocznica urodzin Ludwika Maciąga

100. rocznica urodzin Ludwika Maciąga

🐴 W tym roku świętujemy 100. rocznicę urodzin Ludwika Maciąga. Prezydent Michał Litwiniuk, Muzeum Południowego Podlasia oraz BCK24 – Bialskie Centrum Kultury zapraszają na wydarzenia kulturalne upamiętniające artystę ⬇

Gepostet von Miasto Biała Podlaska am Freitag, 29. Mai 2020

postheadericon Informacja dla rodziców

Informuję, że 18 maja 2020 r. przedszkole zostanie częściowo otwarte.

Rodzice naszych wychowanków, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej proszeni są o wypełnienie poniższej deklaracji i przesłanie na adres malilowy przedszkola.
W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Anna Baczkowska
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14
w Białej Podlaskiej

 

postheadericon Deklaracja

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA (kliknij tutaj)

 

postheadericon Oświadczenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie przedszkoli

Wiem, jak ważną potrzebą wielu rodziców, mieszkańców naszego miasta, jest powrót maluchów do żłobków i przedszkoli.
 
W sprawie ich bezpieczeństwa nie można podejmować pochopnych decyzji.
 
Po konsultacji z dyrektorami tych placówek zdecydowałem, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy zapewnimy im maksimum bezpieczeństwa.
 
Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy.
 
Wieczorem 30 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne określają  wymogi, jakie powinny być spełnione w przypadku otwartych żłobków i przedszkoli. Rząd rekomenduje działania bardzo restrykcyjne, m.in.:
– oddział może liczyć maksymalnie 12 dzieci, za zgodą organu prowadzącego – 14
– dzieci mogą przebywać tylko w 1 sali i pod opieką tych samych opiekunów
– na dziecko musi przypadać min. 4 m2 powierzchni
– poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać
– wszystkie przedmioty niedające się zdezynfekować mają zostać usunięte z sali
– w szatni  może przebywać 1 rodzic na 15 m2
– rodzice muszą wydać zgodę na pomiar temperatury dziecka
– rodzice, wchodząc do przedszkola, muszą dezynfekować ręce, nakładać rękawiczki, zakrywać nos i usta
– personel opiekujący się dziećmi musi być w rękawicach oraz zakrywać nos i usta
– dystans między nauczycielami i rodzicami musi wynosić 2 m
– wydano zakaz przyprowadzenia dziecka podejrzanego chorobowo lub z kontaktu z kwarantanny
– dziecko z niepokojącymi objawami choroby należy izolować.
 
Analizujemy zalecenia rządu. Poprosiłem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o rekomendację w sprawie otwarcia placówek w Białej Podlaskiej oraz skierowałem szereg pytań dotyczących sposobu funkcjonowania przedszkoli i żłobków w okresie pandemii.
 
Dyrektorzy przygotowują wewnętrzne procedury regulujące działanie placówek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz określają zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
 
Placówki dokonały także analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.
 
W poniedziałek 4 maja dyrektorzy placówek przedstawili mi stan przygotowań do częściowego otwarcia przedszkoli i żłobków. Mają wiele wątpliwości, bowiem bardzo trudno jest wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Opinia jest zgodna – otwarcie przedszkoli od 6 maja jest nierealne, jeśli chcemy zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Prace nad procedurami mają być kontynuowane.
 
Zamówiliśmy środki ochrony osobistej zgodnie z zapotrzebowaniem wykazanym przez dyrektorów.
 
Po zakończeniu przygotowań, gdy uzyskam pozytywną opinię w sprawie procedur, zwrócę się do służb sanitarnych o wydanie zgody na dopuszczenie każdej placówki do częściowego otwarcia.
 
Decyzja o otwarciu placówek nie może być podyktowana doraźnymi celami. Kwestie bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, pracowników nie mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalnego funkcjonowania żłobków i przedszkoli, jednak w tej chwili priorytetem jest zdrowie.
 
O terminach otwarcia zostaniecie Państwo poinformowani z należytym wyprzedzeniem.
 
 
Prezydent Miasta Biała Podlaska
Michał Litwiniuk

postheadericon Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj)

postheadericon Życzenia Świąteczne.

 

Nawiedzeni i wyzwoleni przez Jezusa - papiez.wiara.pl

 

Niech dzień Zmartwychwstania Pańskiego przepełni nasze serca radością, niech będzie nam siłą i nadzieją na ten trudny czas, który przeżywany.  Niech każdy nowy dzień naszego życia będzie zwycięstwem: dobra nad złem, radości nad smutkiem, pokory nad pychą, empatii nad obojętnością  
       życzy          

Anna Baczkowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białej Podlaskiej

wraz ze Współpracownikami

 Wielkanoc 2020

postheadericon Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym (kliknij tutaj)