postheadericon Ogólnopolski Projekt „W kręgu zawodów”.

             Oddział VI przystąpił do Ogólnopolskiej Innowacji Pedagogicznej   – Projekt „W kręgu zawodów”.   Realizowany, prosty i intuicyjny program ma za zadanie w różnoraki i jak najbardziej praktyczny sposób przybliżyć dzieciom tematykę wybranych zawodów. Program stawia na „żywe” spotkania z osobami wykonującymi dany zawód, na zabawę „w wykonywanie zawodu”, na tworzenie kącików tematycznych. Dodatkowym założeniem programu jest współpraca z przedszkolami w całej Polsce, wymiana doświadczeń oraz zdrowe współzawodnictwo w towarzyszących konkursach.

Cel główny: zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Cele szczegółowe:

  1. a) tworzenie warunków do różnorakiej aktywności dziecięcej
  2. b) rozwijanie zainteresowań dzieci
  3. c) tworzenie możliwości kontaktu z przedstawicielami danych zawodów

d)poszerzanie zasobu słownictwa związanego z wybranymi zawodami, w tym w szczególności słownika czynnego dzieci

e)rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci

f)włączenie w życie przedszkola przedstawicieli środowiska lokalnego.

Szczegółowy opis innowacji:

Innowacja polega na poświęceniu w każdym miesiącu szczególnej uwagi dla jednego z zawodów wg harmonogramu. Grupa będzie również służyła wymianie doświadczeń, scenariuszy, pomysłów.

Poznajemy następujące zawody:

Wrzesień – Policjant

Październik – Strażak

Listopad- Listonosz

Grudzień – Sprzedawca

Styczeń – Burmistrz, Urzędnik

Luty – Lekarz, Pielęgniarka

Marzec –Piłkarz, Trener piłkarski

Kwiecień – Bibliotekarz

My już działamy. Zaliczyliśmy już wrześniowa tematykę i pracujemy nad następnymi zadaniami.                                    

 

Comments are closed.